sábado, 25 de mayo de 2013
Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitului Părinte Episcop TIMOTEI,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Preasfinţia Voastră,

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu şi a întronizării Preasfinţiei Voastre ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,


†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

No hay comentarios: