lunes, 23 de febrero de 2009

La Oración de San Efrén el SirioEntre semana, en todos los servicios, dentro de la preparación a la Gran Cuaresma, esta oración se recita dos veces, y se hacen postraciones después de cada una de las tres peticiones y otra después de la segunda repetición. Dice así:

Señor y Dueño de mi vida, el espíritu de ocio, de indiscreción, de ambición y de locuacidad, no me lo des. (postración)

Mas el espíritu de castidad, de humildad, de paciencia y de amor, concédemelo a mí, tu siervo. (postración)

Sí, Señor y Rey, concédeme percibir mis propias ofensas y no juzgar a mis hermanos, porque bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. (postración)

Luego nos postramos doce veces haciendo la señal de la cruz sobre nosotros, diciendo: Dios, purifícame a mí, pecador.
Y otra vez la oración completa con una postración al final.

Esta oración, repetida constantemente en los oficios, es la expresión más sencilla y más pura del arrepentimiento en todas sus dimensiones, de deseos de purificación y anhelo de mejoramiento, de un cambio verdadero en relaciones con otras personas. Las reglas cuaresmales de la Iglesia Ortodoxa dan mucha importancia a la postración; por medio de ella el cuerpo participa en el esfuerzo de humillar nuestro orgullo y nuestra auto-complacencia.

domingo, 22 de febrero de 2009

COMUNICAT DE PRESA
Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând act de reacţiile unor medii monahale si teologice fată de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptăţite, ele urmând însă să fie supuse unor analize şi nuanţări, atât la nivelul Sinoadelor locale cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.
Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice, în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare.
Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte pe toţi cetăţenii României, ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi cuvenit într-o ţară democratică.
Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, cârd comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei, iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.
Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori.
Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.
În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale.
În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-Napoca.
† BARTOLOMEU,
† ANDREI Arhiepiscop şi Mitropolit Arhiepiscopul Alba Iuliei† SOFRONIU
† IUSTINIAN Episcopul Oradiei Episcopul Maramureşuluişi Sătmarului†PETRONIU
† IRINEU BISTRIŢEANUL Episcopul Sălajului Episcop Vicar Cluj† VASILE SOMEŞANUL
† IUSTIN SIGHETEANUL Episcop Vicar Cluj Arhiereu Vicar Maramureş

miércoles, 18 de febrero de 2009

martes, 17 de febrero de 2009

Teologul şi istoricul ortodox Olivier Clément a fost înmormântat astăzi, 21 ianuarie 2009, în satul său natal, Aniane, în Franţa.Teologul ortodox Olivier Clément a fost înmormântat astăzi în satul său natalTeologul şi istoricul ortodox Olivier Clément a fost înmormântat astăzi, 21 ianuarie 2009, în satul său natal, Aniane, în Franţa. Cu acest prilej, Adunarea episcopilor Ortodocşi din Franţa a transmis un mesaj de condoleanţe.Personalitate marcantă şi ilustrativă pentru Ortodoxia din Franţa, din Europa şi din lume, Olivier Clément a fost prin excelenţă o personalitate ,,filocalică”, un adevărat iubitor al cunoaşterii dumnezeieşti, pe care a căutat-o şi descoperit-o în toată lumea şi în fiecare persoană, a aprofundat bogata gândire teologică şi a reuşit să exprime, într-o cheie aproape poetică, plenitudinea de înţelesuri care se desprind din viaţa şi tradiţiile Bisericii. Episcopii ortodocşi ai Franţei au adus astăzi un omagiu celui care a slujit, necondiţionat, Ortodoxia şi celui care, inspirat şi inspirând pe alţii, a fost unul dintre teologii ortodocşi de seamă ai Franţei.Slujba de îmmormântare a teologului şi istoricului ortodox Olivier Clément a avut loc, ieri, la Institutul Ortodox de Teologie “Saint-Serge” din Paris. Precedată de Sfânta Liturghie, slujba a fost oficiată de mai mulţi ierarhi ortodocşi, din partea Patriarhiei Române au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreafinţitul Părinte Serafim, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională. Olivier Clément a trecut la cele veşnice în seara zilei 15 ianuarie, la vârsta de 87 de ani.

Sursa: TRINITAS TV

martes, 3 de febrero de 2009

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia întronizării noului Patriarh al Moscovei și al întregii RusiiMesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia întronizării noului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii

COMUNICAT DE PRESĂ La festivităţile de întronizare a noului Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii, care au loc astăzi, 1 februarie 2009, în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de o delegaţie formată din Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Episcop Casian al Dunării de Jos.Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat cu ocazia întronizării Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, următorul mesaj:Sanctitatea Voastră Kiril, Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii,preaiubit frate în Hristos Domnul şi coliturghisitor,Alegerea Sanctităţii Voastre ca Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii a fost primită de ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, cu mare bucurie. Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se împlinesc în Biserica lui Hristos, Vi s-a încredinţat spre păstorire poporul dreptcredincios al Bisericii Ortodoxe Ruse.Sunteţi al şaisprezecelea patriarh al Moscovei, în şirul arhiereilor care au păstorit această Biserică dătătoare de mulţi sfinţi şi martiri. Începând cu anul 1991, după dobândirea libertăţii, Biserica dreptslăvitoare Rusă a cunoscut o nouă înflorire, concretizată în renaşterea vieţii duhovniceşti din Rusia, o mulţime de mănăstiri noi, şcoli de teologie şi biserici noi.Suntem încredinţaţi, Sanctitatea Voastră, că, dată fiind bogata experienţă pe care o aveţi atât la nivel naţional, cât şi internaţional, veţi contribui mult la apărarea şi afirmarea valorilor creştine, la promovarea lucrării social filantropice a Bisericii, cât şi la mărturia pe care Ortodoxia este chemată să o aducă în lumea contemporană.În virtutea unităţii noastre dogmatice, canonice şi de cult, a iubirii frăţeşti, precum şi a legăturilor străvechi între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă, sperăm într-o multiplă conlucrare dintre Bisericile noastre surori. Suntem convinşi că, trăind unitatea Duhului în legătura păcii (Efeseni 4, 3) vom reuşi să dăm împreună mărturie creştină credibilă în Europa şi în lumea întreagă, confruntată astăzi cu fenomenul secularizării acute, criza spirituală şi criza economică.Rugăm pe Hristos Domnul, Păstorul Cel Bun (Ioan 10,11) şi Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3,1) să Vă dăruiască ajutorul Său ca să slujiţi Biserica Ortodoxă Rusă şi să călăuziţi poporul ortodox pe calea mântuirii.La acest binecuvântat început de drum al slujirii patriarhale a Sanctităţii Voastre, Vă felicităm şi Vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi!Cu frăţească dragoste în Iisus Hristos, prietenie şi preţuire,† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
COMUNICAT DE PRESĂLa festivităţile de întronizare a noului Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii, care au loc astăzi, 1 februarie 2009, în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de o delegaţie formată din Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Episcop Casian al Dunării de Jos.Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat cu ocazia întronizării Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, următorul mesaj:Sanctitatea Voastră Kiril, Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii,preaiubit frate în Hristos Domnul şi coliturghisitor,Alegerea Sanctităţii Voastre ca Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii a fost primită de ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, cu mare bucurie. Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se împlinesc în Biserica lui Hristos, Vi s-a încredinţat spre păstorire poporul dreptcredincios al Bisericii Ortodoxe Ruse.Sunteţi al şaisprezecelea patriarh al Moscovei, în şirul arhiereilor care au păstorit această Biserică dătătoare de mulţi sfinţi şi martiri. Începând cu anul 1991, după dobândirea libertăţii, Biserica dreptslăvitoare Rusă a cunoscut o nouă înflorire, concretizată în renaşterea vieţii duhovniceşti din Rusia, o mulţime de mănăstiri noi, şcoli de teologie şi biserici noi.Suntem încredinţaţi, Sanctitatea Voastră, că, dată fiind bogata experienţă pe care o aveţi atât la nivel naţional, cât şi internaţional, veţi contribui mult la apărarea şi afirmarea valorilor creştine, la promovarea lucrării social filantropice a Bisericii, cât şi la mărturia pe care Ortodoxia este chemată să o aducă în lumea contemporană.În virtutea unităţii noastre dogmatice, canonice şi de cult, a iubirii frăţeşti, precum şi a legăturilor străvechi între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă, sperăm într-o multiplă conlucrare dintre Bisericile noastre surori. Suntem convinşi că, trăind unitatea Duhului în legătura păcii (Efeseni 4, 3) vom reuşi să dăm împreună mărturie creştină credibilă în Europa şi în lumea întreagă, confruntată astăzi cu fenomenul secularizării acute, criza spirituală şi criza economică.Rugăm pe Hristos Domnul, Păstorul Cel Bun (Ioan 10,11) şi Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3,1) să Vă dăruiască ajutorul Său ca să slujiţi Biserica Ortodoxă Rusă şi să călăuziţi poporul ortodox pe calea mântuirii.La acest binecuvântat început de drum al slujirii patriarhale a Sanctităţii Voastre, Vă felicităm şi Vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi!Cu frăţească dragoste în Iisus Hristos, prietenie şi preţuire,


† Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române