jueves, 30 de abril de 2009

Oraciones para los monentos muy graves del pueblo, como epidemias:

*Acatist de la Proteccion (Pakrov) de la Virgen:
**Condakio 13:*
Oh, muy alabada Dueña, Purísima Virgen, Madre de Dios, a ti miramos con los
ojos de nuestras almas y de nuestros cuerpos, hacia ti levantamos nuestras
manos débiles y desde el fondo del corazón gritamos: ¡Ve nuestra fe y la
humildad de nuestras almas! Protégenos con tu santo Pakrov y sálvanos de
todas las tribulaciones y en el momento de nuestro final quédate a nuestro
lado, oh Señora. Y salvanos de los sufrimientos debidos a nuestros
pecados , para que salvados te cantamos: Aleluya!

*Acatist de San Stelian* (*protector de los niños en caso de epidemias y
otro tipo de enfermedades* )
*Kondakio 13:*
Oh, muy feliz santo y taumaturgo Padre Stelian, recibe esta pobre oración
nuestra que te dirigimos como alabanza y intercede por nosotros ante
Dios, para que nos perdone los pecados, para que nos dé salud a nosotros y a
nuestros hijos, paz en el mundo y tranquilidad en nuestras casas!
Glorificamos a Dios y entonamos: Aleluya!

*Oración de San Modesto (que se dice por la salud y protección de los
animales*)

Señor Jesucristo, Creador del mundo, haznos dignos de Tu reino, porque solo
a Ti, te quise como Dueño de mi alma y por tu nombre acepte la muerte y el
martirio. Asi que Tu, Amante de la humanidad, no me consideres indigno de
tus bondades, mas óyeme, y recibe esta intercesión mia ante
Ti, y al que invoca mi humilde nombre (Modesto) y va a celebrar la
conmemoración, ayúdalo Dios, y no lo abandones , mas llena su vida de
todo le bien y regálale tus grandes misericordias! Y quien va a leer el
martirio de mis persecuciones, bendice a él y todas sus
propiedades y bienes , Dios! Y aleja de sus animales toda
herida y enfermedad, por el nombre de tu siervo, Modesto! Así Señor, oye mis
intercesiones en Tus santos palacios, y bendice y multiplica sus animales,
asi como bendijiste y multiplicaste los animales de Abraham, de Isaac y de
Jacobo y de todos los que Te alabaron! Porque glorificado eres en los
siglos de los siglos. Amen!

viernes, 24 de abril de 2009

Santo Megalomártir Jorge, el VictoriosoEl Megalomártir Jorge fue hijo de ricos y piadosos padres, quienes lo educaron en la fe cristiana. Nació en la ciudad de Beirut (antiguamente Berytos), al pie de las montañas de Líbano.
Mega mártir Jorge abrazó la carrera militar y se distinguía entre otros militares por su inteligencia, valor, fuerza física y porte militar. Pronto llegó a ser jefe de una legión y se convirtió en favorito del emperador Diocleciano. Diocleciano fue un gobernante lleno se talento, pero fanático de los dioses romanos. Se puso la meta de hacer renacer el moribundo paganismo y entró a la historia como uno de los más crueles perseguidores de los cristianos.
Escuchando una vez la inhumana sentencia sobre la exterminación de los cristianos San Jorge tuvo mucha piedad hacia ellos. Presumiendo que a él también lo esperan los sufrimientos, Jorge donó sus bienes a los pobres, liberó a sus esclavos, se presentó ante Diocleciano y dijo que es cristiano. Lo acusó de ser cruel e injusto. Las palabras de Jorge fueron un fuerte alegato contra el decreto imperial sobre las persecuciones de los cristianos.
Después de inútiles intentos de que renegase de Cristo, el emperador ordenó martirizar a Jorge. San Jorge fue encarcelado, ahí lo acostaron sobre la espalda con los pies empalados y le pusieron una pesada piedra sobre el pecho. Pero San Jorge soportaba valientemente los sufrimientos y alababa a Dios. Entonces, los que lo martirizaban perfeccionaron la crueldad del martirio. El Santo Mártir soportaba estoicamente todo. Finalmente el emperador ordenó decapitarlo. Así, el santo mártir fue con Cristo en Nicomedia en el año 303.
Al Megalomártir Jorge lo llaman también “El Victorioso” por su valor y victoria espiritual sobre los martirizadores, quienes no pudieron hacerlo renegar del cristianismo, pero también por la ayuda milagrosa a la gente en peligro. Las reliquias del Mega Mártir Vencedor fueron sepultadas en la ciudad Palestina de Diospolis en la iglesia a él dedicada.

martes, 21 de abril de 2009

HRISTOS CEL ÎNVIAT, BOGĂŢIA VIEŢII NOASTRE: Pastorala de Sfintele Paşti 2009 a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


HRISTOS CEL ÎNVIAT, BOGĂŢIA VIEŢII NOASTRE: Pastorala de Sfintele Paşti 2009 a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Hristos a înviat!
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos prăznuită în Sfânta şi Marea Sărbătoare a Sfintelor Paşti ne arată bogăţia iubirii milostive a lui Dumnezeu şi a slavei cereşti dăruite nouă, oamenilor, în Iisus Hristos, ca noi să fim părtaşi ai vieţii şi bucuriei veşnice a Preasfintei Treimi.Bogăţia iubirii şi slavei dumnezeieşti împărtăşită oamenilor în Hristos Cel Răstignit şi Înviat se arată mai ales în darul sfinţirii şi al înfierii dumnezeieşti a omului prin har, precum şi în darul învierii trupului omenesc din moarte şi stricăciune, pentru a participa la viaţa, slava şi fericirea veşnică din Împărăţia cerurilor, după ce am primit răscumpărarea şi iertarea păcatelor, prin jertfa Crucii.În această privinţă, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, ne învaţă zicând: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească; precum întru El ne-a şi ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, din buna socotinţă a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi, prin Fiul Său Cel iubit; întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său” (Efeseni 1, 3-7).Apoi, Sfântul Apostol Pavel se roagă pentru cei pe care-i păstoreşte zicând: „ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei (… ) să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi” (Efeseni 1, 17-18).Mergând mai adânc în tâlcuirea bogăţiei iubirii lui Dumnezeu arătată oamenilor în Iisus Hristos, Apostolul Neamurilor spune lămurit că aceasta s-a făcut cunoscută prin Învierea lui Hristos şi Înălţarea Sa la cer: „Pe aceasta Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri (… ) şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 20 şi 22-23).Vedem, aşadar, că Hristos Cel înviat este capul Bisericii căreia El îi împărtăşeşte plinătatea vieţii Sale divino-umane, pentru ca în Biserică să cunoaştem bogăţia slavei înfierii şi învierii noastre în Hristos prin Duhul Sfânt.Bogăţia iubirii covârşitoare a lui Dumnezeu Tatăl pentru oameni, arătată în Hristos, lucrează în omul credincios mai întâi taina învierii lui din moartea păcatului şi apoi învierea din moartea şi stricăciunea (coruptibilitatea) trupului: „Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos – prin har suntem mântuiţi! – şi împreună cu El ne-a aşezat în ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus (… ), pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele” (Efeseni 2, 4-7 şi 10).Din învăţătura Sfântului Apostol Pavel despre legătura adâncă dintre Învierea lui Hristos şi viaţa creştină vedem că bogăţia bunătăţii lui Dumnezeu dăruită oamenilor în Iisus Hristos ne cheamă la fapte bune, prin care noi să arătăm în jurul nostru bogăţia lucrării harului lui Dumnezeu în lume. Vedem, de asemenea, că slava Învierii lui Hristos ne descoperă o altă bogăţie decât bogăţia materială, pământească şi trecătoare, şi anume ne descoperă o bogăţie spirituală cerească, netrecătoare, adică bogăţia vieţii şi fericirii veşnice, care se dobândeşte prin credinţă vie în Iisus Hristos şi prin fapte bune. Astfel, înţelegem mai bine că Hristos a coborât din ceruri, S-a făcut Om, adică a luat chip de rob, ca pe noi să ne înalţe la ceruri, să ne facă fii ai Tatălui din ceruri, ca să moştenim împărăţia cerurilor şi viaţa veşnică. El, bogat fiind în slavă, S-a smerit şi a sărăcit pentru noi, ca pe noi să ne îmbogăţească dăruindu-ne slava înfierii prin har şi a învierii din păcat şi moarte (Cf. II Corinteni 8, 9). De aceea, comoara cea mai de preţ şi bogăţia cea mai mare a creştinului este însuşi Hristos – Domnul (Cf. Galateni 2, 20; II Corinteni 4, 7), prezent şi lucrător în viaţa acestuia prin harul Său, în care se arată dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh (Cf. II Corinteni 13, 13). Prin urmare, Apostolul Pavel se roagă pentru fiii săi duhovniceşti astfel: „Hristos să Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire” (Efeseni 3, 17; vezi şi Coloseni 3, 3; Filipeni 1, 21).Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,Trăim astăzi într-o lume în care oamenii caută mai mult bogăţia materială trecătoare decât bogăţia spirituală a credinţei şi a vieţii veşnice, iar pe lângă sărăcia materială tot mai aspră, se arată şi o sărăcire spirituală a oamenilor, ca slăbire a credinţei, o răcire a dragostei frăţeşti şi o diminuare a faptelor bune. În această situaţie, este nevoie ca în lumina Învierii lui Hristos care luminează viaţa creştinului în Biserică şi în societate să vedem ce ne învaţă Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii despre bogăţie şi sărăcie. Mai precis, să vedem când şi cum acestea ne împiedică sau ne ajută să dobândim mântuirea, adică iertarea păcatelor şi unirea cu Hristos, Izvorul vieţii veşnice.Potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi, bogăţia aparţine lui Dumnezeu (Cf. Psalm 23, 1; 49, 12-13), însă El o dăruieşte oamenilor (Cf. Facerea 24, 35), ca oamenii să o dă-ruiască şi altora, mai ales săracilor (Cf. Matei 19, 21; Luca 12, 33; 16, 9; I Timotei 6, 18; I Ioan, 3, 17). Dumnezeu ajută pe om să adune bogăţia (Cf. Deuteronom 8, 16-18), când aceasta este o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru om (Cf. Pilde 10, 22; Filipeni 4, 19).Totuşi, bogăţia materială trecătoare, pământească, adică averile şi banii, nu trebuie să fie scop în sine, ci mijloc de a căuta şi cultiva bogăţia spirituală netrecătoare, cerească, ce se dobândeşte prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, prin milostenie şi alte fapte bune. Autorii Sfintei Scripturi observă cu înţelepciune că bogăţia materială este vremelnică (Cf. Pilde 27, 24), nestatornică (Cf. Psalm 38, 6; I Timotei 6, 17), trecătoare (Cf. Pilde 13, 7; 23, 4-5; Apocalipsa 18, 16), ea poate fi furată (Cf. Matei 6, 19; Luca 12, 33), poate fi distrusă (Cf. Matei 6, 19; Iacob 5, 2; I Petru 1, 18), poate pieri (Cf. Ieremia 48, 36), ea este înşelătoare (Cf. Matei 13, 22; Marcu 4, 19), ea nu îndestulează pe om (Cf. Ecclesiastul 4, 8; 5, 10), ea este izvor de ceartă şi invidie (Cf. Facerea 13, 6-8; 26, 12-16; 31, 1-2; 36, 6-7), ea nu poate fi luată de om cu sine după moarte (Cf. Psalm 48, 10; I Timotei 6, 7), iar când devine pentru om o patimă, bogăţia împiedică adesea intrarea lui în Împărăţia cerurilor (Cf. Matei 19, 23-24; Marcu 10, 23-25; Luca 18, 24-25); mai mult, grija excesivă pentru bogăţia materială înăbuşă adesea rodirea cuvântului lui Dumnezeu în viaţa omului (Cf. Matei 13, 22; Marcu 4, 19; Luca 8, 14); iar patima lăcomiei de avere sau iubirea de înavuţire cu orice preţ este sursă a multor nedreptăţi şi neajunsuri, „că iubirea de argint – constată Sfântul Apostol Pavel – este rădăcina tuturor relelor şi cei ce au poftit-o cu înfocare s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns cu multe dureri” (I Timotei 6, 10).Relele cele mai mari pe care le poate aduce lăcomia de avere vieţii spirituale sunt acestea: uitarea de Dumnezeu (Cf. Deuteronom 6, 10-12; Osea 13, 6), părăsirea de Dumnezeu (Cf. Deuteronom 32, 15), tăgăduirea sau negarea existenţei lui Dumnezeu (Cf. Pilde 30, 8-9), răzvrătirea contra lui Dumnezeu (Cf. Neemia 9, 25-26), lepădarea de Hristos (Cf. Matei 19, 21-22), mândria nesăbuită (Cf. Pilde 28, 11), învârtoşarea inimii sau lipsa de milostivire (Cf. Pilde 18, 23), asuprirea semenilor, mai ales a săracilor (Cf. Iacob 2, 6), înşelăciune (Cf. Iacob 5, 4). Cunoscând aceste consecinţe rele ale lăcomiei de avere, Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă pe cei bogaţi să-şi adune comori în ceruri, întrucât comorile cereşti sunt mai presus de orice bogăţie pământească (Cf. Matei 6, 19-20; Luca 12, 33; I Timotei 6, 19).Sfânta Scriptură conţine multe mustrări şi ameninţări împotriva celor ce adună comori materiale pe nedrept (Cf. Pilde 13,11) sau le dobândesc pe nedrept (Cf. Pilde 21, 6; 28, 20-23; Ieremia 17, 11), dar şi atitudini împotriva celor ce acumulează averi prin constrângerea semenilor (Cf. Iov 20, 18-23; Pilde 22, 16; Iacob 5, 1-5).Pe de altă parte, Sfânta Scriptură ne prezintă şi bogaţi buni la suflet sau milostivi, harnici şi darnici, care au înţeles că bogăţia lor este dar de la Dumnezeu pentru a fi dăruită celor în nevoi, dobândind astfel marele dar al mântuirii, adică al iertării păcatelor şi al vieţii veşnice. Astfel de oameni sunt Avraam (Cf. Facerea 13, 2; 24, 35), Lot (Cf. Facerea 13, 5), Isaac (Cf. Facerea 26, 13-14), Iacob (Cf. Facerea 32, 5), Iosif (Cf. Facerea 45, 8), Booz (Cf. Rut 2,1), Solomon (Cf. III Regi 3, 13), Iov (Cf. Iov 1, 3; 42, 12), Iosif din Arimateia (Cf. Matei 27, 57), Barnaba sau Varnava (Cf. Fapte 4, 37), Tavita din Iope (Cf. Fapte 9, 36), Corneliu sutaşul (Cf. Fapte 10, 2, 4, 31) şi alţii.În ceea ce priveşte sărăcia, Sfânta Scriptură ne învaţă că aceasta are un înţeles material, ca lipsă de bunuri materiale, şi un înţeles spiritual, ca lipsă de bunuri duhovniceşti sau lipsă de virtuţi şi calităţi sufleteşti. După cum bogăţia în sine nu este rea, ci poate fi dobândită şi întrebuinţată într-un mod bun sau rău, tot aşa şi sărăcia poate fi înţeleasă, acceptată şi trăită cu folos duhovnicesc sau poate duce la disperare şi la fapte rele.Cauzele sărăciei materiale sunt multiple: lenea şi nepăsarea (Cf. Pilde 6, 9-11; 10, 4; 19, 5), beţia şi nechibzuinţa (Cf. Pilde 21, 17; 23, 21), corupţia sau desfrânarea (Cf. Pilde 6, 26; Luca 15, 13), calamităţi sau dezastre naturale, invazii ale inamicului, oprimări din partea vecinilor puternici, sau camăta exagerată şi alte nedreptăţi sociale.Săracii sunt făpturi ale lui Dumnezeu (Cf. Iov 34, 19; Pilde 22, 2). Dumnezeu iubeşte atât pe cei săraci, cât şi pe cei bogaţi (Cf. Iov 34, 19), ascultă plângerea săracilor (Cf. Iov 34, 28; Iacob 5, 4), El nu nesocoteşte rugăciunea lor (Cf. Psalm 101, 18), ci ocroteşte pe săraci (Cf. Psalm 11, 5), le face dreptate (Cf. Psalm 139, 12), îi izbăveşte din necazuri (Cf. Iov 5, 15; 36, 15; Ieremia 20, 13), poartă grijă de nevoile lor (Cf. Psalm 67, 11; Luca 1, 53), înalţă pe cei săraci (Cf. Psalm 106, 41; 112, 7-8), este azil sau apărător al săracilor (Cf. Psalm 13, 6; Isaia 25, 4), a ales pe săracii acestei lumi, bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai Împărăţiei cerurilor (Cf. Iacob 2, 5). Pe de altă parte, săracii trebuie să alerge la Dumnezeu (Cf. Iov 5, 8), să nădăjduiască în Dumnezeu (Cf. Psalm 9, 34), să laude pe Dumnezeu (Cf. Psalm 73, 22), să se bucure în Dumnezeu (Cf. Isaia 29, 19). Sfânta Scriptură ne arată că există oameni săraci, dar mărinimoşi şi darnici (Cf. Marcu 12, 43-44; Luca 21, 3-4; II Corinteni 8, 2). Săracii trebuie ajutaţi (Cf. Isaia 58, 7, Matei 5, 42; 19, 21; Marcu 10, 21; Luca 3, 11; 12, 33; 18, 22), nu cu părere de rău (Cf. II Corinteni 8, 2; 9, 5), ci cu bucurie şi inimă bună (Cf. II Corinteni 8, 3 şi 12, 9, 7), fără îngâmfare (Cf. Matei 6, 1). Cine miluieşte pe săraci cinsteşte pe Dumnezeu (Cf. Pilde 14, 31), împrumută pe Dumnezeu (Cf. Pilde 19, 17). Cine ajută pe săraci va fi mântuit de Dumnezeu (Cf. Pilde 40, 1-3), va fi fericit şi binecuvântat de Dumnezeu (Cf. II Corinteni 9, 10; Evrei, 13, 16), va primi răsplată veşnică (Cf. II Corinteni 9, 9; Matei 25, 34-36; Luca 12, 33; 14, 13; 18, 22).Exemple de dărnicie către săraci: Iov (Cf. Iov 29, 16; 30, 25; 31, 16), Zaheu (Cf. Luca 19, 8), primii creştini (Cf. Fapte 2, 45; 4, 34-35), Petru (Cf. Fapte 3, 6), Tavita (Cf. Fapte 9, 36-39), Corneliu (Cf. Fapte 10, 2), Pavel (Cf. Fapte 24, 17; Galateni 2, 10), Biserica din Macedonia şi Ahaia (Cf. Romani 15, 26). Sfânta Scriptură ameninţă cu pedepse pe cei ce nu ajută pe săraci (Cf. Iov 22, 7-10; Pilde 21, 13; Iezechiel 16, 49) sau pe cei ce le fac nedreptate (Cf. Isaia 10, 1-3), îi constrâng şi îi umilesc pe săraci (Cf. Iezechiel 22, 29-31; Amos 2, 6-7; 4, 1-3; 5, 11-12), îi jefuiesc (Cf. Amos 8, 4-7; Iacob 5, 4). Cine nesocoteşte sau dispreţuieşte pe săraci dispreţuieşte pe Hristos (Cf. Matei 25, 42-45) şi nu are dragoste faţă de Dumnezeu (Cf. I Ioan 3, 17). Hristos-Domnul a fost sărac în cele materiale, a trăit în lipsă (Cf. Matei 8, 20; Luca 9, 58; II Corinteni 8, 9), dar a îmbogăţit spiritual, cu harul, învăţătura, iubirea şi sfinţenia Sa, mulţimile care veneau la El. La fel şi apostolii au fost săraci din punct de vedere material, dar bogaţi în credinţă, sfinţenie, înţelepciune şi fapte bune. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spunea corintenilor: „înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu (...), ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind ” (II Corinteni 6, 4 şi 8).Urmând Sfintei Scripturi şi mai ales Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos şi învăţăturii Sfinţilor Apostoli, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au scos în evidenţă marea tiranie spirituală şi multele nedreptăţi şi consecinţe sociale negative pe care le aduce lăcomia de averi materiale trecătoare, îndemnând pe cei bogaţi să fie milostivi şi darnici faţă de săraci, să nu îngroape comorile de aur în pământ, ci să le mute, prin milostenie, în ceruri, la loc sigur, iar pe săraci îi îndeamnă să nu deznădăjduiască, ci să adune bogăţie spirituală în suflet, prin credinţă şi rugăciune, prin cuvânt bun şi blândeţe.Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) îl îndeamnă pe bogat, zicând: „Averile pe care le pui în mâna săracilor, le pui într-o vistierie sigură, în mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu îţi va da averile înapoi, întregi şi bine păzite; iar când te vei duce în patria ta (cerească), odată cu averile tale, vei fi lăudat, vei fi încununat şi pe deplin mulţumit şi fericit” . Acelaşi Sfânt Părinte ne spune: „Iov nu-şi lipea inima de avuţii când le avea şi nici nu le căuta când le-a pierdut! Bunurile materiale pentru aceasta se numesc bunuri, pentru ca să facem bine cu ele, nu pentru ca să le în-gropăm în pământ” .Iar despre sărăcie, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Este mult mai bine a fi cineva sărac şi să vieţuiască în virtute, decât a fi împărat şi să vieţuiască în păcate” 6. „Sărăcia îl sileşte pe cineva a fi înţelept, pe când bogăţia de multe ori îl împinge spre rele mari” .În concluzie, acelaşi Sfânt Părinte constată că „nici bogăţia şi nici sărăcia prin sine însăşi nu este ceva bun, ci aceasta se întâmplă în urma întrebuinţării lor”. În alt loc zice: „Bogăţia este un bine, însă nu în sine, ci în mâna celui drept, pe de altă parte, sărăcia este ceva rău, însă nu după firea ei, ci prin gura celui necucernic, pentru că el, supărat pe ea, învinovăţeşte şi huleşte pe Făcătorul său”9. Apoi vine îndemnul: „Nu te teme de cuptorul sărăciei, ci de cuptorul păcatului. Acesta-i flacără şi chin, celălalt rouă şi odihnă. Lângă cuptorul păcatului stă diavolul, lângă cuptorul sărăciei stau îngerii, care alungă flacăra”. „Creştinul se arată mult mai încercat în sărăcie, decât în bogăţie. Cum aceasta? Când el cade în sărăcie, desigur că va fi mai smerit, mai înţelept, mai serios, mai îngăduitor, mai cinstit, pe când dacă se găseşte în bogăţie, are multe piedici spre aceasta”.„Să nu ne pierdem curajul dacă suntem săraci, ci cealaltă bogăţie să o căutăm, bogăţia în fapte bune”.Un alt Sfânt Părinte al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare († 379), pe care-l cinstim în mod deosebit anul acesta 2009, împreună cu ceilalţi Sfinţi Capadocieni, este un înflăcărat apărător al săracilor şi un aspru judecător al bogaţilor lacomi în vreme de foamete şi criză economică. Iată câteva din îndemnurile sale date bogaţilor lacomi de câştig cu orice preţ: „Nu scumpi produsele tale, îngreunând nevoile celor lipsiţi! Nu aştepta să lipsească grâul de pe piaţă, ca să-ţi deschizi tu hambarele, căci «cel ce scumpeşte grâul este blestemat de popor' (Pilde 11, 26). Nu aştepta vremuri de foamete, din dragostea de aur! Nu aştepta o lipsă generală, ca să-ţi înmulţeşti averile! Nu face comerţ cu nenorocirile oamenilor! Nu preface mânia lui Dumnezeu în prilej de înmulţire a averilor tale! Nu înrăutăţi cu biciul neomeniei tale, rănile celor în suferinţă”. Bogaţilor nemilostivi le spune: „N-ai milă? Nu vei fi miluit! N-ai deschis casa, vei fi dat afară din Împărăţie (a cerurilor)! N-ai dat pâine? Nu vei primi viaţă veşnică”. Iar în alt loc din aceeaşi Omilie către bogaţi, Sfântul Vasile cel Mare se întreabă: „Până când aurul va sugruma sufletele, până când va fi undiţa morţii, până când va fi momeala păcatului? Până când bogăţia va fi pricina războaielor, pentru care se făuresc arme şi se ascut săbii? Din pricina bogăţiei rudele nu mai ţin seama de rude, fraţii se uită cu ochi ucigaşi la fraţi. Din pricina bogăţiei, pustiile sunt pline de ucigaşi, marea de piraţi şi oraşele de calomniatori. (… ) Bogăţia v-a fost dată ca să răscumpăraţi sufletele, nu ca să vă fie pricină de pierzare”.În vreme de foamete, ca urmare a secetei cumplite, Sfântul Vasile cel Mare spunea: „Pentru aceasta Dumnezeu nu-Şi deschide mâna, pentru că noi ne-am închis-o pentru iubirea de fraţi. Pentru aceasta sunt uscate ogoarele, pentru că s-a răcit dragostea”.Un alt Sfânt Părinte din Capadocia, Sfântul Grigorie de Nyssa, ne arată importanţa milosteniei faţă de săraci zicând: „Săracii sunt vistiernicii bunurilor făgăduite, ei sunt paznicii Împărăţiei (cerurilor n.n.), cei care deschid uşile celor buni şi care le închid pentru cei învârtoşaţi la inimă şi urăsc pe oameni. Dar în acelaşi timp, ei sunt acuzatori de temut, cât şi buni apărători. Ei apără sau învinuiesc, dar nu prin cuvinte, ci aşa cum sunt ei văzuţi de Domnul şi Judecătorul lumii. Căci felul cum ne purtăm cu ei strigă înaintea Cunoscătorului de inimi mai puternic decât orice crainic'.Un alt episcop din Capadocia, care a trăit tot în veacul al IV-lea, Asterie al Amasiei din Pont, a rostit şi el omilii celebre despre bogăţie şi sărăcie, fiind un aspru luptător împotriva lăcomiei de averi materiale: „Cine l-a şters din catalogul apostolilor pe Iuda şi l-a făcut vânzător în loc de apostol? Nu oare faptul că purta pungă, că a pus mai întâi la cale vânzarea, iar apoi a dobândit preţul faptei sale necinstite? Pentru ce Faptele Apostolilor pomenesc de Anania şi Safira? Nu pentru că s-au furat pe ei înşişi şi au furat darurile afierosite Bisericii din propriile averi? (… ). Experienţa ne arată lăcomia drept o fiară, de care cu greu scapă cei prinşi de ea; înfloreşte mereu şi nu se veştejeşte; îmbătrâneşte cu cei pe care îi are sub stăpânirea ei şi nu-i părăseşte până la moarte (… ). Nu este uşor de eliberat sufletul unui om cuprins de lăcomie, fie că este tânăr cu trupul, fie că este bâtrân, afară numai dacă vine vreun gând curat care să taie boala cu un cuţit”.Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,Atât Sfânta Scriptură, cât şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că adevărata şi netrecătoarea bogăţie este iubirea covârşitoare a lui Dumnezeu faţă de oameni arătată în Iisus Hristos şi împărtăşită nouă acum în Biserică prin lucrarea Sfântului Duh.Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arată slava şi bogăţia nesfârşită a iubirii lui Dumnezeu către oameni, ne îndeamnă să ne îmbogăţim mai întâi în credinţă statornică, în rugăciune, în vieţuire curată şi sfântă, în împărtăşirea mai deasă cu Sfintele Taine, după o pregătire mai intensă, aşa cum a fost perioada Postului Mare al Sfintelor Paşti, şi totodată să ne îmbogăţim în fapte bune care aduc lumină şi pace, bucurie şi fericire oamenilor pe care-i ajutăm.Criza financiară şi economică în care se află lumea de azi este în mare parte rezultatul lăcomiei, al câştigului nedrept, al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. Când goana după profitul material obţinut cu orice preţ, fără măsură şi fără morală, devine o tiranie a sufletului, atunci capitalismul devine „sălbatic” şi se manifestă ca o patimă a lăcomiei, „ştiinţific” organizată.Consecinţele negative ale acestei crize pentru populaţia săracă sunt greu de descris, deoarece sărăcia impusă altora creează multă suferinţă şi nesiguranţă, dezorientare şi disperare. În această situaţie de politică economică fără etică, când totul devine nesigur şi imprevizibil, schimbător şi înşelător, este necesar să sporim rugăciunea, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu Cel statornic şi netrecător, drept şi milostiv, dar şi să sporim vigilenţa şi prudenţa. Deşi criza financiară şi economică este în mare parte o judecată aspră pentru prea multa lăcomie de lucruri materiale adunate pe nedrept şi prea multa risipă de bani, ea poate fi totuşi înţeleasă şi folosită ca un nou început în viaţa persoanelor şi a popoarelor. Astfel, criza ne determină să fim mai economi şi mai cumpătaţi, să nu ne punem nădejdea în valorile materiale, bani şi averi, mai mult decât în valorile spirituale ale credinţei, dreptăţii, corectitudinii şi solidarităţii cu cei în nevoi.Chiar dacă suntem mai săraci din punct de vedere al bunurilor materiale, să nu sărăcim totuşi din punct de vedere spiritual, ci să ne îmbogăţim în bunătate, prin cuvântul bun de încurajare, sfatul bun, o mână de ajutor dată celor mai săraci decât noi, dar şi prin redescoperirea virtuţilor valoroase ale demnităţii şi creativităţii, ale muncii cinstite şi solidarităţii constante.Mai păgubitoare decât sărăcia, ca lipsă de cele materiale, este acum, în vreme de criză financiară şi economică, criza de omenie, adică slaba voinţă de a fi onest şi drept, harnic şi generos.Cu această speranţă de înnoire spirituală a vieţii şi de îmbogăţire în fapte bune, în lumina şi pacea sărbătorii Sfintelor Paşti, vă îndemnăm ca, prin cuvânt şi faptă, să aduceţi bucurie celor săraci şi bolnavi, orfani şi bătrâni, necăjiţi şi singuri, astfel încât şi ei să simtă că Învierea Domnului Iisus Hristos revarsă peste oameni bogăţia iubirii lui Dumnezeu Cel Milostiv.Cu prilejul Sfintelor Paşti, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, dimpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat!„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13, 13)Al vostru către Hristos-Domnul rugător,
† D A N I E L
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEIŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

sábado, 18 de abril de 2009

ANASTASIS

HISTOS A INVIAT! ¡CRISTO HA RESUCITADO!
Ver a Cristo que desciende hasta el abismo es reconocer su poder de bajar hasta el abismo de cada hombre y es confesar con amor y fe que el Resucitado puede arrancarnos de la muerte también a nosotros.

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului


† TIMOTEI
Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2009
Către tot clerul şi poporul drept slăvitor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!Preacucernice Părinte,Iubiţi credincioşi,Hristos a înviat!« Ca un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât raiul, cuadevărat, şi decât toată cămara împărătească, mai luminat s-a arătat,Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre » – sunt cuvintele pecare preotul le rosteşte la fiecare Sfântă Liturghie, în timp ce punecinstitele daruri pe sfânta masă a altarului, daruri care la momentul potrivit se vor transforma în Trupul şi Sângele Mântuitorului.Mulţi dintre noi se întristează când aud vorbindu-se de moarte şi demormânt, neînţelegând, ca odinioară locuitorii Tesalonicului, ce estemoartea şi ce este mormântul după Învierea lui Hrtistos. Tocmai datorită acestui fapt, marele Apostol Pavel ne îndeamnă să nu fim « ca ceilalţi,care nu au nădejde, « pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, totaşa credem că Dumnezeu pe cei adormiţi întru Iisus îi va aduce împreunăcu El »1.Iubiţi credincioşi,Noi, credincioşii, trebuie să trecem printr-o îndoită moarte şiprintr-o îndoită înviere. « Noi am murit de o îndoită moarte, deci săaşteptăm o îndoită înviere »2, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prinpăcatul săvârşit de Adam în rai, care a fost păcat de moarte, am fost toţisortiţi morţii şi iadului. Întreaga carte a Vechiului Legământ vorbeştedespre înlănţuirea omului şi despre neputinţa lui de a se mântui : « veipogorî bătrâneţile mele cu întristare în iad »3, spune patriarhul Iacov; iarprofetul Isaia spune: « şi-a deschis iadul gura lui »4. Şi noi, la rândulnostru, cu toate că ne naştem şi trupul are viaţă, suntem morţi sufleteşte,până la prima moarte şi prima înviere. Şi care este prima moarte? Şi care,prima înviere ? Acestea se petrec odată, la Botez: Botezul din apă şi dinDuh, atunci când murim şi înviem cu Hristos, atunci când ne îmbrăcămcu Hristos. Când pruncul este afundat în apele sfinţite ale Botezului,acesta moare păcatului, este pogorât în mormânt, dar nu într-unulobişnuit, ci într-un mormânt dătător de viaţă, dătător de lumină,mormânt unde omul îl întâlneşte pe Hristos. De aceea noul botezat esteîmbrăcat apoi în haine luminoase, iar preotul rosteşte cuvintele :« botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numeleTatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în veciivecilor ». Aceasta este prima înviere, prima ridicare fără de care nu există

1 I Tesaloniceni 4, 13-142 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Înviere3 Facere 42, 384 Isaia 5, 14cea de a doua, « Dacă nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu vaintra în Împărăţia cerurilor »5, spune Mântuitorul.A doua moarte, nu mai este moarte, pentru că moartea a fostomorâtă de Hristos, Cel ce a înviat din morţi cu moartea pe moartecălcând. Însuşi Mântuitorul nostru numeşte moartea, adormire. Să neaducem aminte de Iair, mai marele sinagogii, cum i se adreseazăMântuitorul în momentul în care slugile îi aduc vestea morţii fiicei sale :« de ce vă tulburaţi şi plângeţi ? Copila n-a murit, ci doarme ».6 Acelaşisomn l-a cuprins şi pe Lazăr, fratele Mariei şi al Martei, pe careMântuitorul l-a înviat la patru zile după ce a murit: « Lazăr, prietenulnostru, a adormit, Mă duc să-l trezesc »7.Prin învierea Sa, Hristos deschide omului uşile raiului, de-acumomul nu mai este ţintuit prin moarte în mormânt, ci este chemat săîmpărăţească împreună cu Creatorul său. Se împlineşte astfel cu noicuvântul profeţiei: « din stăpânirea locuinţei morţilor îi voi izbăvi şi demoarte îi voi mântui. Unde este, moarte, biruinţa ta? Unde-ţi suntchinurile tale? »8. De aceea bucuria noastră este nemăsurată, că astăzi« prăznuim omorârea morţii sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi,veşnice. Şi săltând lăudăm pe pricinuitorul, pe Cel singur binecuvântat,Dumnezeul părinţilor şi preaslăvit »9.Dragii mei,Astăzi renaştem la viaţă, odată cu Hristos, iar moartea ce nestăpânea odinioară, se risipeşte, precum se risipeşte fumul şi nu mai este,precum se topeşte ceara de la faţa focului10. Viaţa veşnică, pe care omul acăutat-o dintotdeauna, ne răsare astăzi din mormânt.
5 Ioan 3, 56 Marcu 5, 397 Ioan 11, 118 Oseea 13, 149 Cântarea a 7-a din Canonul Învierii.10


Sihul al doilea de la cădirea Sfintei Mese în perioada Sfintelor Paşti.« Adevărat, adevărat vă spun vouă – spune Mântuitorul Hristos –că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului luiDumnezeu, şi care vor auzi vor învia »11. Oare, ce înţeles au aceste cuvintepentru noi? Ce înţelegem noi prin cuvântul « viaţă »? Cine sunt aceştimorţi, de care ne vorbeşte Mântuitorul nostru? Oare, înţelegem noi viaţaca fiind Hristos, Cel ce a zis: « Eu sunt învierea şi viaţa »12 ? Şiconsiderăm, oare, că acei morţi despre care vorbeşte Domnul, suntemnoi ?Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,Ne-am obişnuit să credem că viaţa veşnică o obţinem doar dupătrecerea noastră din lumea aceasta, dar uităm că dacă nu o dobândimîncă de pe pământ, nici dincolo, în ceruri, nu o vom avea. Viaţa veşnicăeste în acelaşi timp promisiune, dar şi o continuare de punere în valoare,a tezaurului de har dumnezeiesc primit la Botez. Viaţa veşnică creşteodată cu noi, căci am primit-o deja, prin Mirungere, ca pecete a veşniciei,odată pentru totdeauna.Este important să conştientizăm faptul că şi în viaţa veşnică, ca şi încea pământească, se creşte. La fel cum, dacă mâncăm pâine, ne hrănim şicreştem trupeşte, tot aşa şi în plan duhovnicesc, mâncând Pâinea Vieţii13veşnice, care este Hristos, şi hrănindu-ne din auzirea Cuvântului Vieţii14,creştem sufleteşte. Fără Dumnezeu, singurul izvor de viaţă, noi suntemmorţi. Doar « cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine »15, ziceDomnul Atotţiitorul; căci « adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi
11 Ioan 5, 2512 Ioan 11, 25.13 Ioan 6, 35.14 Ioan 6, 6315 Ioan 6, 57.mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţăîn voi »16.


În această sfântă zi, prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi prinîmpărtăşirea cu Însuşi Trupul şi Sângele Său, uniţi fiind, cu Cel ce esteViaţa, noi, cei morţi, ne facem vii; şi rămânem aşa, atâta timp cât Hristos,Mântuitorul nostru, sălăşluieşte întru noi.Dragii mei,Prin puterea credinţei noastre, evenimentul Învierii lui Hristos deacum mai bine de două mii de ani îl retrăim astăzi cu aceeaşi intensitateşi cu aceeaşi bucurie duhovnicească. Astăzi, harul primit la Botez, decătre fiecare dintre noi, se reînnoieşte; puterea Învierii lui Hristos, devineacum şi puterea noastră, pentru că nouă, celor ce-L primim pe Domnul şicredem în numele Lui, Dumnezeu ne-a dat putere ca să ne facem fii aiSăi17. Aşadar, suntem vii precum şi Domnul este. Un singur Trup viu, allui Hristos, iar noi mădulare ale Sale.Acum este ceasul învierii noastre, « acum toate s-au umplut delumină: şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Deci să prăznuiască toatăfăptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit »


18.De-acum, « moartea a fost înghiţită de biruinţă »19, prin moarte neapropiem de Dumnezeu. Moartea devine înviere pentru noi. Moartea neduce în faţa lui Hristos, Cel mort şi înviat. Orice raţiune omenească taceîn faţa unei astfel de minuni, care ne dezvăluie iubirea de negrăit a luiDumnezeu pentru noi. Dumnezeu a biruit moartea şi stricăciuneanoastră odată pentru totdeauna. De aceea Biserica proclamă cu bucurie:« Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,

16 Ioan 6, 5317 Ioan 1, 12.18 Cântarea a 3-a din Canonul Paştilor.19 1 Corinteni 15, 54.Paştile Domnului, Paştile!Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer,Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,Cei ce-I cântăm cântare de biruinţă »20.

Îi cântăm Domnului, Îl lăudăm şi preaslăvim puterea Samântuitoare şi credem cu Toma, închinându-ne şi zicând: « Domnul meuşi Dumnezeul meu! »21, căci Şi-a pus sufletul pentru noi, oile sale celecuvântătoare, ca un păstor adevărat şi ne-a dat viaţă din viaţa Sa.Se cuvine să preţuim viaţa, ca un dar neasemănat făcut nouă decătre Dumnezeu, şi să strigăm din adâncul sufletului: Slăvit să fieDomnul!Vă urez ca aceste zile de sărbătoare să vă fie izvor de bucurie,dragoste şi pace în Domnul nostru Iisus Hristos!Hristos a înviat!Al vostru către Hristos Domnul rugător,

+ Episcopul Timotei Madrid 2009

20 Cântarea 1 din Canonul Paştilor 21
Ioan 20, 28

sábado, 4 de abril de 2009

Sesiune de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Paris-Limours, 31 martie 2009

În ziua de marţi, 31 martie 2009, a avut loc la sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris-Limours, sesiunea de lucru a Sinodului Mitropolitan prezidată de către Înaltpreasfinţitul Iosif. Au mai participat: Preasfinţitul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preasfinţitul Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei şi Preasfinţitul Marc Nemţeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române al Europei Occidentale.Din cele discutate în şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan, menţionăm:1.Vizita Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Franţa, în luna iulie a acestui an.2.Al doilea Pelerinaj organizat de Mitropolie la moaştele Sfântului Ioan Casian de la Marsilia, 9-10 mai 2009.3.Înfiinţarea mănăstirii „Sfinţii Tămăduitori fără de arginţi Cosma şi Damian” de la Montecorvino-Rovella (Provincia de Salerno, Italia), cu statut de mânăstire de călugari.4.Relaţiile cu ierarhii ortodocşi din celelalte jurisdicţii canonice.5.Pastorala familiilor de emigranţi care şi-au lăsat copiii în România, celor separate prin emigrarea unuia dintre soţi. Începerea la nivelul Mitropoliei, în Duminica Floriilor, a programului pastoral „SALVAŢI FAMILIA!” pentru sensibilizarea familiilor aflate in aceste situaţii. 6.Revista Apostolia - dinamizarea comunicării evenimentelor din cadrul eparhiilor din cuprinsul Mitropoliei.

Sursa: Secretariatul Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

miércoles, 1 de abril de 2009

Sfânta Engracia


Sfânta Engracia s-a născut în Braga, Spania, şi încă de mică a fost promisă soţie unui nobil, Rousillon. Când a sosit vremea căsătoriei, Rousillon a trimis o escortă formată din unchiul său, Lupercius, şi alţi şaisprezece nobili, alături de o servitoare pe nume Julia ca să o peţească. Când nobilii din escortă au ajuns la Zaragoza, au aflat despre prigoana creştinilor sub guvernatorul Dacian.
Engratia a încercat să-l convingă pe guvernator să nu mai asuprească creştinii, însă acesta a poruncit ca Engracia să fie bătută, iar mai apoi întemniţată, când s-a auzit că este şi ea creştină.
Engracia a trecut la Domnul în anul 303, rănile cauzate de lovituri grăbindu-i sfârşitul mucenicesc.
Biserica „Sfânta Engracia“ din Zaragoza a fost construită pe locul în care Engracia împreună cu alţi creştini au fost martirizaţi. Aceşti martiri, cunoscuţi ca Martirii din Zaragoza, s-au numit: Engracia, Lupercius, Julia, Caius, Crescentius, Successus, Martial, Urban, Quintilian, Publius, Fronto, Felix, Cecilian, Evodius, Primitivus, Apodemius şi alţi patru bărbaţi purtând numele de Saturninus.
Sfânta Engracia este sărbătorită în calendarul creştin pe data de 16 aprilie.
Ce înseamnă numele Engracia?
Numele Engracia este de origine latină şi înseamnă „dragoste şi protecţie a graţiei divine“.
Iuliana NIŢĂ